NOSTIMEN KÄYTTÖ: (käännös keskeneräinen)

  1. Aja auto suoraan nostimella. Tarkista että auton sivut ovat noin sama pituus nostimen reunasta (n.5-10cm)
  2. Aja sopivasti eteenpäin että auton painopiste tulee nostimen keskella tai hieman etureunan päin. Jos symmetristi päälle niin yleensä hyvä
  3. Laita 4 kpl nostopalikat helmakoteloiden alla missä on auton merkityt nostokohdat. Pakettiautot yleensä alle runkopalkit

 

 

4. Tarkista että kaikki näyttää olevan tukeva ja nosta auto ylös kääntämällä punainen kytkin myötäpäivään. Kun olet nostanut auto vähän – käy ympäri auto ja tarkista että auto näyttä olevan tukeva paikalla.

 

5. Nosta auto työkorkeudelle.Suorita työ

6. Kun olet valmis- laske auto vääbntämällä punainen kytkin vastapäivään.

7. När lyften är ca 20 cm från marken träder en säkerhetsfunktion i , håll in gula knappen samtidigt som du fortsättningsvis vrider röda reglaget moturs. (ifall fötter eller sladdar skulle komma i kläm)

8. Bilen är helt nersänkt. Ta bort lyftklossarna och lägg dem på dess avsedda platser.

9. Öppna dörren och backa ut

10. Gå in och städa efter dig. Du kan stänga stora dörren så länge du städar.

11. När du är klar-kolla att kompressorn är av, lilla dörren är stängd och att verktygen är på sin plats.

12. Lyft upp stora dörren på konsollen bredvid lyftdörren nära oljefatet. Släck  därefter hallens belysning på kna

13. Gå ut samtidigt som du trycker ner dörren